De stand van zaken (eindstand is inclusief toezeggingen als Sophie daadwerkelijk naar Amerika gaat)

€ 140.529

Ingezameld tot nu toe:
€ 140.529